corona og fødevarer

Coronavirussen (COVID-19) har i øjeblikket meget stor indflydelse på hverdagen for os alle, og vi undskylder på forhånd for de gener dette muligvis vil medføre. Fødevaresikkerhedsmæssigt har Coronavirussen ingen indflydelse for anvendelsen af vore produkter, da coronavirus ikke smitter til mennesker fra fødevarer og emballage.

Dette betyder også at fødevarer produceret i områder, hvor der ses mange tilfælde af coronavirus fortsat er sikre at anvende i normalt og uændret omfang.
Hos CBP A/S, har vi valgt at følge regeringens nye opfordringer, og som følge heraf, er en stor del af vore medarbejdere blevet bedt om at arbejde hjemmefra hvor dette er muligt.

Det betyder også at fysiske møder derfor i videst muligt omfang blive vekslet til telefon eller online møder. Vi håber på jeres forståelse for dette tiltag og ser frem til at øge brugen af de digitale muligheder vi har og derigennem medvirke til at minimere spredningen af coronavirus (COVID-19).

For yderligere informationer, se myndighedernes oplysninger på:
www.fvst.dk
www.coronasmitte.dk

Ingredienser, nonfood & bageriløsninger

CBP er ikke blot en råvaregrossist.
Vi er en værdifuld samarbejdspartner - din succes er vores succes.
Vi tilbyder ingredienser, nonfood og bageriløsninger til det danske bagerimarked herunder håndværksbagerne, foodservice, instore bagerier, kapitalkæder og industrikunder.

Vi skaber morgendagen.
 

Merværdi

Vi vil være din foretrukne samarbejdspartner. 
Som leverandør af råvarer og serviceydelser til den danske bagerbranche får vi masser af indtryk og informationer om de udfordringer, som branchen står overfor. Vi tager bestik af forandringerne og overvejer, hvordan vi udvikler CBP, så vi kan blive en endnu bedre partner for dig som kunde. Vi gør vores yderste for at hjælpe hele vejen rundt om forretningen med alt fra produkter og IT-systemer til sparring, viden og inspiration - Sammen skaber vi morgendagen. 

Markedsføring

Premium Pro

Nonfood

Trends

Produkt-/konceptudvikling

Det digitale univers

Tilmeld CBP's nyhedsbrev