Privatlivspolitik – CBP A/S

Hos CBP A/S, Bødkervej 10, 7100 Vejle, CVR-nr.: 43384716 ("CBP", "vi" eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Medmindre andet er oplyst, er CBP A/S dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet nedenfor.

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger indsamlet fra dig, når du benytter vores hjemmesider og sider på sociale medier, besøger vores fysiske lokationer og interagerer med os som kontaktperson hos vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Politikken fastlægger retningslinjer for CBPs måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

1. Hvis du benytter vores hjemmeside

Følgende afsnit beskriver CBPs behandling af personoplysninger om besøgende på www.cbpbageri.dk og www.cbpwebshop.dk.

Indsamling af personoplysninger
CBP kan indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig i følgende tilfælde:

 • Når du besøger og browser vores hjemmeside
 • Når du opretter en brugerkonto
 • Når du køber varer online på vores webshop
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kommunikerer med os
 • Når du benytter vores Premium Pro-løsning
 • Når du bruger hjemmesidens øvrige funktioner og tjenester

Typer af personoplysninger
CBP kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Kundenummer
 • Oplysninger du angiver, når du opretter en konto/profil
 • Loginoplysninger
 • Oplysninger om din ordre
 • Kommunikation med dig
 • IP-adresse
 • Browsertype
 • Øvrige digitale fodspor

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiebanner, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmesider første gang.

Formål med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Administration af brugerkonto
 • Gennemførelse af dine ordrer
 • Fakturering og anden opkrævning af betaling
 • Administration og opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og CBP
 • Fremsendelse af nyhedsbreve og anden reklame/marketing
 • Markedsføring generelt
 • Besvarelse af dine henvendelser
 • Evaluering og udvikling af produkter og services
 • Statistik og analyse
 • Overholdelse af gældende lovgivning
 • Fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 • Forhindre, opdage, undersøge og bekæmpe sikkerhedsbrud, svindel og andre potentielt ulovlige aktiviteter

Behandlingsgrundlag
CBP behandler personoplysninger på et eller flere af følgende grundlag:

 • Opfyldelse af aftale: Behandling af personoplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendig for at opfylde en aftale mellem CBP og dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: I de fleste tilfælde baseres behandlingen af personoplysninger på vores legitime interesse i fx at foretage statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (som ikke kræver samtykke), yde support samt forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke: CBP anvender kun dine personoplysninger for at kunne sende dig produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til det (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Retlig forpligtelse: Behandling af personoplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, fx efter bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Retskrav: Behandling kan også være nødvendig for at hindre bedrageri eller for at fastslå, forfølge eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f).

2. Hvis du besøger vores sider på sociale medier

Hos CBP benytter vi Facebook, Instagram og LinkedIn. CBP er dataansvarlige for den behandling, som vi selv foretager på det sociale medie. CBP vil i nogle tilfælde være fælles dataansvarlig med det sociale medie.

CBP overholder de europæiske tilsynsmyndigheders vejledninger om fælles dataansvar, og CBP sørger i videst muligt omfang for, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores sider på de sociale medier. Denne information er et supplement til den generelle privatlivspolitik, som du modtager fra de individuelle sociale medier. Facebook (herunder Instagram) og LinkedIn har offentliggjort et tillæg om fælles dataansvar, som du kan læse mere om her: Facebook eller LinkedIn.

CBP kan benytte dine personoplysninger, såsom adfærd (fx likes, kommentarer og besøg) og anden tilgængelig information på det sociale medie til statistiske formål. CBP behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at analysere anvendelsen af vores sider på sociale medier og forbedre vores produkter og tjenester, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger ved at læse deres privatlivs- og cookiepolitikker, som du finder her:

Facebook og Instagram:

LinkedIn:

De sociale mediers setup medfører, at du som udgangspunkt skal kontakte det sociale medie direkte, hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Det skyldes, at det i praksis kun er det sociale medie, der er i stand til at træffe de nødvendige skridt for at imødekomme de fleste af dine henvendelser. Hvis du imidlertid mener, at CBP er i stand til at imødekomme din anmodning om udøvelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du er facebookbruger, kan du udøve dine rettigheder via dine private indstillinger (https://www.facebook.com/privacy/explanation) eller ved at konfigurere dine præferencer, så du har indflydelse på, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, når du besøger facebook.com.

Har du en LinkedIn profil, kan du ændre dine indstillinger her https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ og udøve dine rettigheder her https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191.

3. Hvis du besøger vores fysiske lokationer

Følgende afsnit beskriver CBPs behandling af personoplysninger om besøgende på vores fysiske lokationer.

Indsamling af personoplysninger
CBP kan indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig i følgende tilfælde:

 • Når du færdes på visse områder på vores lokationer
 • Når du registrerer dig i vores gæsteregistreringssystem

Typer af personoplysninger
CBP kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Billede og lyd fra videoovervågning

Formål og behandlingsgrundlag
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Gæsteregistrering – Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at registrere gæster og besøgende af sikkerhedsmæssige årsager (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Videoovervågning – Se nærmere nedenfor

Særligt om videoovervågning
På flere af vores lokationer har vi installeret videoovervågning af kriminalpræventive og tryghedsskabende årsager, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt databeskyttelsesloven § 8, stk. 3. Der er opsat skiltning i de områder, som videoovervåges.  

Optagelserne vil kunne blive gennemgået i tilfælde af konkret mistanke om besøgendes eller andre personers kriminelle handlinger, overtrædelse af CBPs politikker og retningslinjer, interne/eksterne revisioner eller med henblik på afklaring af tvister.

Vi kan videregive optagelserne til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed, herunder hvis fremlæggelsen er underlagt lovkrav, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4. Hvis det er nødvendigt at fremlægge optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan fremlæggelse, hvis du indgår i optagelserne.

4. Hvis du er kontaktperson hos CBPs kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere

Dette afsnit beskriver CBPs behandling af personoplysninger indsamlet fra kontaktpersoner hos CBPs kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som samarbejder med CBP.

Indsamling af personoplysninger
Personoplysninger om dig kan blive indsamlet i et eller flere af følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du er ansat i, indgår en aftale med CBP, herunder køber produkter eller ydelser, som tilbydes af CBP
 • Når du har vist interesse for CBPs services, fx ved at give CBP dit visitkort
 • Når du samarbejder eller kommunikerer med CBP
 • Når du besøger CBPs fysiske faciliteter

Typer af personoplysninger
CBP kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identificerende oplysninger
 • Organisationsoplysninger såsom selskabsnavn, selskabsadresse og stilling
 • Kontraktlige oplysninger såsom købsordrer, fakturaer, kontrakter og lignende aftaler mellem din virksomhed (eller arbejdsgiver) og CBP, hvilket bl.a. kan omfatte dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger om din virksomhed, såsom betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kreditværdighed
 • It-relaterede oplysninger, såsom bruger-id, log-in-detaljer samt data og logninger om din anvendelse af CBPs hjemmesider
 • Registreringer indsamlet via CBPs sikkerhedsforanstaltninger, herunder optagelser fra videoovervågning

Sådanne oplysninger kan være afgivet direkte af dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance) eller af tredjepart, fx din arbejdsgiver.

Formål med behandlingen
Personoplysningerne kan blive indsamlet og behandlet til følgende formål:

 • Generelt for at planlægge, opfylde og administrere samarbejdet, herunder eventuelle kontrakter
 • Administration, fx behandling af betalinger (herunder inddrivelse af udestående fakturaer), vurdering af kreditværdighed, udførelse af bogførings-, revisions- og faktureringsaktiviteter, forsendelse og levering
 • Nyhedsbreve og lignende markedsføringskommunikation
 • Fremsendelse af diverse materiale (fx brochurer)
 • Håndtering af anmodninger fremsat af dig
 • Generel kommunikation
 • Udvikling af produkter og tjenester
 • Statistik og analyse
 • Håndtering af retskrav

Behandlingsgrundlag
CBP behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af aftale: Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at behandle personoplysninger for at opfylde en aftale indgået mellem din virksomhed (eller arbejdsgiver) og CBP (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Vi kan behandle personoplysninger i henhold til vores legitime interesse i blandt andet at håndtere den daglige drift, herunder planlægning, opfyldelse og håndtering af samarbejdet eller vores legitime interesse i blandt andet at udføre statistik, analyse, markedsføringsaktiviteter (som ikke kræver samtykke), yde support samt at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Retskrav: Behandling kan også være nødvendig for at hindre bedrageri eller for at fastslå, forfølge eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandling af personoplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, fx i bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Samtykke: CBP bruger kun dine personoplysninger til at sende dig produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden sådant samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

5. Generelle oplysninger til alle, der er omfattet af denne privatlivspolitik

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med CBP leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med CBPs udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af CBP. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet CBP har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til myndighederne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f. Vi kan derudover også videregive dine personoplysninger til eksterne revisorer for at overholde vores revisionspligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med kundeforhold opbevares som udgangspunkt i 3 år fra samarbejdets ophør.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, herunder dokumentation af ordrer, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i 2 år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale.

Optagelser fra videoovervågning foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for CBP at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik tvist, fx i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse.

Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder interne politikker og procedurer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, fx i relation til nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

 

CBP A/S
CVR-nr.: 43384716
Bødkervej 10, 7100 Vejle
Telefon: 76 42 42 42
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmesider www.cbpbageri.dk og www.cbpwebshop.dk

 

Senest opdateret den 19.11.21