Mission

Vi tilbyder ingredienser og bageriløsninger som skaber værdi, vækst, inspiration og tryghed til markedet.

Vision

Vi sætter nye standarder. Nysgerrighed er vores natur og sammen med viden, faglighed og passion skaber vi morgendagen.


Værdier

Passion

Vi er passioneret for ingredienser og bageriløsninger. Vi er engagerede og har mod til nytænkning, udvikling og forandring for at levere værdiskabende løsninger til dig som kunde.

Kvalitet

Vi har et højt serviceniveau og kvalitet i alt hvad vi foretager os, og konstant fokus på forbedringer. Vi skaber salgsbare løsninger og er certificeret og efterlever de høje kvalitetskrav Orkla stiller til kvalitetsstyring i værdikæden og auditeres årligt.

Ansvarlighed

Vi udviser "Responsible sourcing" i værdikæden. Vi sourcer, faciliterer, udvikler og distribuerer med et stort ansvar. Service, logistik og lønsomhed er centrale ord i kæden.

Engagement

Vi udvikler mennesker og skaber værdi gennem en ledelsesform, der involverer, motiverer og giver arbejdsglæde. Gensidig respekt og tillid er vores hverdag.

Partnerskab

Vi er en innovativ partner, der skaber værdi og lønsomhed for vores kunder. Sammen med vores kunder sætter vi nye standarder og leverer værdiskabende løsninger. Vi udviser seriøsitet, tillid og respekt.

Innovation

Vi udfordrer altid standarderne for at skabe morgendagen. Nysgerrighed er vores natur og sammen med viden, faglighed og passion skaber vi fremtiden. Vi udvikler løsninger, så vi sikrer vores position i markedet og skaber værdi for vores kunder.