CBP Bestyrelse

Halvor Liodden
Orkla ASA
Senior Vice President
Orkla Food Ingredients
Formand
Thor Ingvar Huuse
Orkla ASA
Senior Vice President
Orkla Food Ingredients
Hans Mars
Kåkå Sverige
Sales Director

Midhet Smajlovic
CBP A/S
Medarbejderrepræsentant
Karin Brown
CBP A/S
Medarbejderrepræsentant