Menu

Vores passion, din succes

Velkommen

CBP Værdier

 

Passion

Vi er passioneret om ingredienser og bageriløsninger. Vi er engageret og har mod til nytænkning, udvikling og forandring for at levere værdiskabende løsninger til vores kunder.


Innovation

Vi udfordrer altid standarderne for at skabe morgendagen. Nysgerrighed er vores natur og sammen med viden, faglighed og passion skaber vi fremtiden. Vi udvikler løsninger, så vi sikrer vores position i markedet og skaber værdi for vores kunder.


Kvalitet

Vi har et højt serviceniveau og høj kvalitet i alt hvad vi foretager os, og konstant fokus på forbedringer. Vi skaber salgsbare løsninger af høj kvalitet. Vi er certificeret og efterlever de høje kvalitetskrav Orkla stiller til kvalitetsstyring i værdikæden og auditeres årligt.


Engagement

Vi udvikler mennesker og skaber værdi gennem en ledelsesform, der involverer, motiverer og giver arbejdsglæde. Gensidig respekt og tillid er vores hverdag.


Partnerskab

Vi er en innovativ partner, der skaber værdi og lønsomhed for vores kunder. Sammen med vores kunder sætter vi nye standarder og leverer værdiskabende løsninger. Vi udviser seriøsitet, tillid og respekt.


Ansvarlighed

Vi udviser "Responsible sourcing" i værdikæden. Vi sourcer, faciliterer, udvikler og distribuerer med et stort ansvar. Service, logistik og lønsomhed er centrale ord i kæden.

baker colorSproed juni bakecbp bageri retailSproed juni