corona og fødevarer

Coronavirussen (COVID-19) har i øjeblikket meget stor indflydelse på hverdagen for os alle, og vi undskylder på forhånd for de gener dette muligvis vil medføre. Fødevaresikkerhedsmæssigt har Coronavirussen ingen indflydelse for anvendelsen af vore produkter, da coronavirus ikke smitter til mennesker fra fødevarer og emballage.

Dette betyder også at fødevarer produceret i områder, hvor der ses mange tilfælde af coronavirus fortsat er sikre at anvende i normalt og uændret omfang.
Hos CBP A/S, har vi valgt at følge regeringens nye opfordringer, og som følge heraf, er en stor del af vore medarbejdere blevet bedt om at arbejde hjemmefra hvor dette er muligt.

Det betyder også at fysiske møder derfor i videst muligt omfang blive vekslet til telefon eller online møder. Vi håber på jeres forståelse for dette tiltag og ser frem til at øge brugen af de digitale muligheder vi har og derigennem medvirke til at minimere spredningen af coronavirus (COVID-19).

For yderligere informationer, se myndighedernes oplysninger på:

www.fvst.dk         www.coronasmitte.dk